Házirend

Napraforgó kabala
 • Minden szülőt arra kérünk, pontosan érkezzen a foglalkozásra gyermekével, illetve foglalkozás végén a gyermekéért.
 • A foglalkozás 50 perces, mindig egész órakor kezdünk, az órán történteket, és az otthoni feladatokat az egész óráig tudjuk elmondani.
 • A gyermekek egy vagy két napon, mindig ugyan abban az órában jönnek foglalkozásra.
 • A fejlesztő foglalkozások csak érvényes bérlettel látogathatók. A bérlet vásárlás időpontja az utolsó kifizetett alkalommal történik.
 • Hiányzás esetén a foglalkozást megelőző nap kell a fejlesztést lemondani, ellenkező esetben letöltöttnek vesszük a foglalkozást. Két lemondatlan hiányzás esetén új időpontot kell egyeztetni.
 • A szobákba csak váltópapucsban szabad bemenni gyermeknek, felnőttnek egyaránt.
 • Szükséges esetben csak a váróban lehet étkezni.
 • Halk hangnemben beszélgessünk, telefonáljunk, hogy a gyermekek foglakozását ne zavarjuk.
 • A foglalkozások 2-3 fős kiscsoportban zajlanak. Egyéni fejlesztés csak gyógypedagógiailag indokolt esetben történik.
 • Vezetékes telefont csak 55 perc és egész óra között veszünk fel, lehetőleg ekkor hívjanak. Mobilon mindig elérhetőek vagyunk.
 • Kérjük, segítsenek megóvni az alapítvány értékeit, azzal, hogy vigyáznak az eszközökre, a környezet rendjére.