Fejlesztések

Nagyon fontos vizsgálat! A beiskolázás előtt álló 5-6-7 éves gyermekek prevenciós iskolakészültségi állapotfelmérő vizsgálata. Megmutatja, hogy a személyiség mely területeken, milyen részképesség-zavarral működik, feltérképezi a tanulási zavarra utaló jeleket. A vizsgálatot gyógypedagógus végzi. (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, egyéb részképesség zavarok szűrése)

A vizsgálat után a megfelelő fejlesztés, terápia kiválasztása, prevenció.

Néhány fogalom:

  • Fejlődés: a spontán érés és a környezet kölcsönhatása következtében alakul ki.
  • Fejlesztés: a külső tárgyi és a belső pszichés feltételek megteremtése, amiben a gyermek pszichés funkciói a spontán érés mellett optimálisan kibontakozhatnak. Hatékony nevelői befolyásolás, ami támaszt nyújt a gyermek fejlődési sajátosságaihoz igazodva. A fejlesztés kétpólusú: egyrészt jelenti a részleges elmaradások kompenzálását, másrészt a domináló képességek intenzív fejlesztését.
  • Prevenció: a gyermek fejlődési sajátosságaira való tudatos odafigyelés, követés, támogatás.
  • Korrekció: a fejlődési ívben bekövetkezett megakadásokon segít át.
  • Tehetséggondozás: a meglévő erősségek további fejlesztését jelenti

Elengedhetetlen kiegészítő terápia tanulási zavar: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, grafomotoros fejletlenség, magatartás, viselkedés zavar, idegrendszer éretlenség, más fogyatékosság esetén.

Ha a gyermek mozgásfejlődésében kimaradtak az első helyváltoztató mozgásegyüttesek, az un. elemi mozgás minták: kúszás, mászás, gurulás, rugózás, akkor megfelelő mennyiségű gyakorlásra van szükség a funkció éréshez. A mozgásban való lemaradás az idegrendszer pszichikus funkcióinak: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás eltérő fejlődését eredményezi, illetve az iskolában a beszéd, a mozgás, a rajz, magatartási és iskolai teljesítmény romlásában mutatkozik meg. Megfelelő, (heti két foglalkozás!) elősegíti a lateralitás (oldaliság), a térbeli tájékozódás, számfogalom, én-tudat kialakulását, a tanulási zavarok megelőzését.

Fontos szerepe van a vesztibuláris (egyensúly) ingereknek, az egész idegrendszerre hatást gyakorolnak. Befolyásolható általuk az izomtónus, javítható a motoros fejlődés, fokozódik a hallási ingerek feldolgozása (logopédiai fejlesztésnél kiegészítő terápia kell, hogy legyen). A mozgásfejlődés hatására a központi idegrendszerben nagyon sok, addig nem működő idegpálya bejáratódik. Így a lelassult, elakadt érési folyamatok beindulnak, elősegítve a sérült funkciók normalizálását.

A másként fejlődő gyermekek számára a “gyógyító” (felzárkóztató, alapozó és sokoldalúan fejlesztő) mozgásokkal szerezhető élmények, információk az egészséges kortársaikhoz való felzárkózásban segítenek. A szükséges felzárkóztatást a készségek stabil kialakítását, megalapozását és az erre épülő képességfejlesztést a mozgásfejlesztés összehangolt alkalmazásával tudjuk elérni.

Javaslat otthonra a mozgásfejlesztéshez: trambulin, egyensúlyozó tölcsér, nagy egyensúly labdák, ugráló labdák (füles), tányér hinta, gördeszka, bordásfal.

A sikeres iskolakezdéshez elengedhetetlen készségek, képességek fejlesztése különös tekintettel a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekekre. A kialakult tanulási zavarok korrekciója, terápiák, felzárkóztatás, tantárgyi korrepetálás.

Beszédindítás, pöszeség, dadogás, megkésett beszédfejlesztés, hadarás kezelése, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia szűrése.

A 0-4 éves ép és sérült gyermekek személyiségének sokoldalú mozgásfejlesztése, készségek, képességek kialakítása játékos, komplex fejlesztéssel.